1 kategorijos

 Pirotechnikos gaminiai parduodami asmenims nuo 14 metų

2 kategorijos

Pirotechnikos gaminiai parduodami asmenims nuo 16 metų

16 straipsnis. Civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo ir pardavimo apribojimai

1. Draudžiama: 1) parduoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus 1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų;

2) naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus 1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose;

3) jeigu tai trikdo viešają rimtį, naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti savivaldybės taryba yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku;

4) naudoti civilines pirotechnikos priemones ne pagal paskirtį;

5) naudoti ir parduoti civilines pirotechnikos priemones, kurių garantijos (saugojimo) laikas yra pasibaigęs;

6) naudoti ir (ar) parduoti civilines pirotechnikos priemones asmenims, kurie neturi teisės jų įsigyti ir (ar) naudoti;

7) naudoti ir parduoti civilines pirotechnikos priemones asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

8) naudoti ir parduoti civilines pirotechnikos priemones, kurios yra akivaizdžiai mechaniškai ar kitaip pažeistos, deformuotos, ant kurių yra korozijos ar skysčių dėmių pėdsakų;

9) gaminti, parduoti ir naudoti pirotechnikos priemones, pažeidžiant šio įstatymo nustatytus reikalavimus;

10) naudoti civilines pirotechnikos priemones, kurios neatitinka esminių saugos reikalavimų ir nėra tinkamai paženklintos, taip pat šiomis priemonėmis prekiauti.